HOME

Avatar


โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

อนุบาลประจันตคาม ANUBANPRAJUNTAKAM
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130

โทรสาร : 0-3729-1376กิจกรรมเดินรณรงค์ ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
กิจกรรมบันทึกจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียน ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
กิจกรรมธนาคารหมวกนิรภัย ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
กิจกรรมสำรวจการเดินทางมาโรงเรียน ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5 28
เจ้าหน้าที่ 2 -
นักเรียน 266 248
รวมทั้งหมด 549คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 71
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 173
รถโรงเรียน/รถเดือน 186
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 6
  436
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 15 0 0
2560 8 0 0
2561 24 0 0
2562 28 0 0
75 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 403
อยู่ระหว่างดำเนินการ 111
รวม 514
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 33
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2
รวม 35
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 436
อยู่ระหว่างดำเนินการ 113
รวม 549
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 514 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 35 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 549 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 23
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 26
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 20
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 26
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 23
รถเก๋ง 20
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 52
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 26 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 26 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 52 คน