HOME

Avatar


โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

อนุบาลประจันตคาม ANUBANPRAJUNTAKAM
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130

โทรสาร : 0-3729-1376

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5 25
เจ้าหน้าที่ 2 1
นักเรียน 244 221
รวมทั้งหมด 498คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2564
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 62
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 185
รถโรงเรียน/รถเดือน 174
รถโดยสารสาธารณะ 9
เดินมารร. 5
  435
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 15 0 0
2560 8 0 0
2561 24 0 0
2562 28 0 0
75 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 414
อยู่ระหว่างดำเนินการ 51
รวม 465
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 21
อยู่ระหว่างดำเนินการ 12
รวม 33
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 435
อยู่ระหว่างดำเนินการ 63
รวม 498
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 465 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 33 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 498 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 16
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 38
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 14
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 16
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 0
รวม 52
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 38 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 14 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 52 คน