HOME

Avatar


โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9/13 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000ชุมชนตันแบบส่งเสริมความปลอดภัยรู้วินัยจราจร
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 18 53
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 579 430
รวมทั้งหมด 1,080คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 68
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 186
รถโรงเรียน/รถเดือน 12
รถโดยสารสาธารณะ 40
เดินมารร. 107
  413
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 412
อยู่ระหว่างดำเนินการ 597
รวม 1009
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 70
รวม 71
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 413
อยู่ระหว่างดำเนินการ 667
รวม 1080
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1009 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 71 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1080 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 32
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 48
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 32
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 48
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 48 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 48 คน