HOME

Avatar


โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก khlungratchadapisake
หมู่ที่ 4 บ้าน47 ตำบลวันยาวอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110

โทรสาร : 039442595สำรวจเส้นทางมาโรงเรียน
สำนึกดี มีวินัยบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 17 38
เจ้าหน้าที่ 5 3
นักเรียน 379 428
รวมทั้งหมด 870คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 169
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 183
รถโรงเรียน/รถเดือน 178
รถโดยสารสาธารณะ 32
เดินมารร. 17
  579
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 29 0 0
2560 20 0 0
2561 17 1 1
2562 4 0 0
70 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 552
อยู่ระหว่างดำเนินการ 255
รวม 807
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 27
อยู่ระหว่างดำเนินการ 36
รวม 63
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 579
อยู่ระหว่างดำเนินการ 291
รวม 870
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 807 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 63 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 870 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 96
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 117
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 13
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 14
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 96
รถเก๋ง 13
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 131
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 117 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 14 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 131 คน