HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 17/21 ถ.บางกรวย -ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโครงการถนนสวยด้วยมือเราบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 18 74
เจ้าหน้าที่ 1 5
นักเรียน 691 565
รวมทั้งหมด 1,354คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 109
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 749
รถโรงเรียน/รถเดือน 94
รถโดยสารสาธารณะ 266
เดินมารร. 85
  1,303
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 8 0 0
2558 7 0 0
2559 7 0 0
2560 5 0 0
2561 3 0 0
2562 1 0 0
31 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1256
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 1256
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 47
อยู่ระหว่างดำเนินการ 51
รวม 98
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1303
อยู่ระหว่างดำเนินการ 51
รวม 1354
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1256 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 98 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1354 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 18
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 32
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 16
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 18
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 18
รถเก๋ง 25
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 50
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 32 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 18 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 50 คน