HOME

Avatar


โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เลขที่ 154 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
อาจารย์ที่ปรึกษา นางวิภาพร แดงศรี
โทรศัพท์ 044-670659 ,098-1197907

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 46 76
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,093 1,787
รวมทั้งหมด 3,002คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 236
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 305
รถโรงเรียน/รถเดือน 320
รถโดยสารสาธารณะ 145
เดินมารร. 51
  1,057
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 31 0 0
2561 24 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1056
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1824
รวม 2880
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 121
รวม 122
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1057
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1945
รวม 3002
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2880 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 122 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3002 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 49
รถจักรยานยนต์ 124
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 178
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 49
รถจักรยานยนต์ 124
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 178
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 178 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 178 คน