HOME

Avatar


โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เลขที่ 154 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
อาจารย์ที่ปรึกษา นางวิภาพร แดงศรี
โทรศัพท์ 044-670659 ,098-1197907

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 60 70
เจ้าหน้าที่ 50 38
นักเรียน 700 1,000
รวมทั้งหมด 1,918คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 156
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 217
รถโรงเรียน/รถเดือน 223
รถโดยสารสาธารณะ 97
เดินมารร. 36
  729
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 31 0 0
2561 24 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 728
อยู่ระหว่างดำเนินการ 972
รวม 1700
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 217
รวม 218
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 729
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1189
รวม 1918
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1700 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 218 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1918 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 36
รถจักรยานยนต์ 73
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 114
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 36
รถจักรยานยนต์ 73
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 114
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 114 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 114 คน