HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

เลขที่ 1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชัฏชกริช แก้วยอด
โทรศัพท์ 044-631556 ,082-7570106

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 35 67
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 923 1,256
รวมทั้งหมด 2,281คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 353
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 31
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 11
  395
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 2 0 0
2559 2 0 0
2560 42 0 0
2561 23 0 0
69 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 394
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1785
รวม 2179
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 101
รวม 102
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 395
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1886
รวม 2281
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2179 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 102 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2281 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 46
รถจักรยานยนต์ 264
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 311
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 46
รถจักรยานยนต์ 264
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 311
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 311 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 311 คน