HOME

Avatar


โรงเรียนกุมภวาปี

ม.3 บ้านดงเมือง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 31 61
เจ้าหน้าที่ 5 11
นักเรียน 845 1,256
รวมทั้งหมด 2,209คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 210
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 190
รถโรงเรียน/รถเดือน 485
รถโดยสารสาธารณะ 198
เดินมารร. 34
  1,117
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 18 0 0
2559 9 0 0
2560 9 0 0
2561 16 0 0
2562 3 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1117
อยู่ระหว่างดำเนินการ 984
รวม 2101
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 108
รวม 108
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1117
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1092
รวม 2209
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2101 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 108 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2209 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 30
รถจักรยานยนต์ 111
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 1
รวม 156
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 30
รถจักรยานยนต์ 111
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 1
รวม 156
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 156 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 156 คน