HOME

Avatar


โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ม.8 บ้านแดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130โครงการชมรม RSC มีจิตสำนึกความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 10 11
เจ้าหน้าที่ 9 4
นักเรียน 247 284
รวมทั้งหมด 565คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 307
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 58
รถโรงเรียน/รถเดือน 94
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 18
  477
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 6 0 0
2558 13 0 0
2559 4 0 0
2560 3 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
39 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 477
อยู่ระหว่างดำเนินการ 54
รวม 531
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 34
รวม 34
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 477
อยู่ระหว่างดำเนินการ 88
รวม 565
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 531 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 34 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 565 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 25
รถจักรยานยนต์ 197
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 224
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 25
รถจักรยานยนต์ 197
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 224
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 224 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 224 คน