HOME

Avatar


โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หมู่ที่ 9 บ้านคำหว้าทอง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทร.042-396301ธนาคารหมวกนิรภัย
ธนาคารหมวกนิรภัย
เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5 13
เจ้าหน้าที่ 3 7
นักเรียน 288 294
รวมทั้งหมด 610คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 43
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 206
รถโรงเรียน/รถเดือน 243
รถโดยสารสาธารณะ 1
เดินมารร. 2
  495
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 13 0 0
2559 5 0 0
2560 2 0 0
20 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 461
อยู่ระหว่างดำเนินการ 121
รวม 582
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 34
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 28
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 495
อยู่ระหว่างดำเนินการ 115
รวม 610
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 582 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 28 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 610 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 5
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 6
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 23
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 5
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 29
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 6 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 23 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 29 คน