HOME

Avatar


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754353
โทรสาร 043-754043

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 14 18
เจ้าหน้าที่ 8 10
นักเรียน 482 714
รวมทั้งหมด 1,246คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 553
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 27
รถโรงเรียน/รถเดือน 3
รถโดยสารสาธารณะ 46
เดินมารร. 18
  647
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 2 0 0
2560 3 0 0
2561 37 0 0
2562 10 0 0
52 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 648
อยู่ระหว่างดำเนินการ 548
รวม 1196
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 50
รวม 50
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 648
อยู่ระหว่างดำเนินการ 598
รวม 1246
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1196 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1246 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 516
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 545
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 516
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 545
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 545 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 545 คน