HOME

Avatar


โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 38 92
เจ้าหน้าที่ 8 10
นักเรียน 1,000 2,000
รวมทั้งหมด 3,148คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 1
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 67
รถโรงเรียน/รถเดือน 76
รถโดยสารสาธารณะ 3
เดินมารร. 3
  150
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 150
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2850
รวม 3000
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 148
รวม 148
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 150
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2998
รวม 3148
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3000 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 148 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3148 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 1 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 1 คน