HOME

Avatar


โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นาย ภาคิน ราจา

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 51 92
เจ้าหน้าที่ 28 58
นักเรียน 993 1,834
รวมทั้งหมด 3,056คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 10
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 318
รถโรงเรียน/รถเดือน 223
รถโดยสารสาธารณะ 18
เดินมารร. 15
  584
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 584
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2243
รวม 2827
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 229
รวม 229
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 584
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2472
รวม 3056
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2827 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 229 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3056 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 0 คน