HOME

Avatar


โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

97 หมู่ที่ 10 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 51 69
เจ้าหน้าที่ 6 11
นักเรียน 1,264 1,695
รวมทั้งหมด 3,096คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 1040
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 807
รถโรงเรียน/รถเดือน 315
รถโดยสารสาธารณะ 3
เดินมารร. 67
  2,232
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2556 73 0 0
2557 70 0 0
2558 129 0 0
2559 88 0 0
2560 33 0 0
2561 22 0 0
2562 46 0 0
2563 45 0 0
2564 16 0 0
522 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2232
อยู่ระหว่างดำเนินการ 727
รวม 2959
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 137
รวม 137
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2232
อยู่ระหว่างดำเนินการ 864
รวม 3096
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2959 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 137 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3096 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 972
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 978
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 972
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 978
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 978 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 978 คน