HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง)
29 มนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100โครงการเทศบาล ๕ รุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยและกฎจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 11 30
เจ้าหน้าที่ 5 4
นักเรียน 407 367
รวมทั้งหมด 824คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 69
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 620
รถโรงเรียน/รถเดือน 103
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 10
  802
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 3 0 0
2559 2 0 0
2560 2 1 1
2561 1 0 0
8 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 795
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 774
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 7
อยู่ระหว่างดำเนินการ 43
รวม 50
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 802
อยู่ระหว่างดำเนินการ 22
รวม 824
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 774 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 824 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 50
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 62
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 50
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 62
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 62 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 62 คน