HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง)
29 มนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 11 30
เจ้าหน้าที่ 5 4
นักเรียน 409 378
รวมทั้งหมด 837คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2564
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 5
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 0
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 0
  5
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 3 0 0
2559 2 0 0
2560 6 1 1
2561 1 0 0
2562 1 0 0
2563 2 0 0
15 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 787
รวม 787
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 5
อยู่ระหว่างดำเนินการ 45
รวม 50
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 5
อยู่ระหว่างดำเนินการ 832
รวม 837
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 787 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 837 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 4
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 4
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 4 คน