HOME

Avatar


โรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยา
ที่ตั้ง 93 ถนนเทศบาล2 ต ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาจารย์ที่ปรึกษาชม นางชญาภา นิวาสประกฤติ
เบอร์ติดต่อ 055-711901

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 40 43
เจ้าหน้าที่ 8 8
นักเรียน 736 1,203
รวมทั้งหมด 2,038คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 73
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 294
รถโรงเรียน/รถเดือน 251
รถโดยสารสาธารณะ 60
เดินมารร. 16
  694
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 1 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 694
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1245
รวม 1939
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 99
รวม 99
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 694
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1344
รวม 2038
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1939 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 99 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2038 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 44
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 1
รวม 61
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 44
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 1
รวม 61
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 61 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 61 คน