HOME

Avatar


โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ที่อยู่ :หมู่ที่ 5 บ้านบางกระทุ่ม
ตำบล :บางกระทุ่ม
อำเภอ :บางกระทุ่ม
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :65110
โทรศัพท์ :0-5539-1123
โทรสาร :055391123ความปลอดภัยเข้า-ออก รร.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
5 นาที วินัยดีหน้าเสาธง
police ilert u
โรงเรียนมาตรฐานสากลบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 0คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 182
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 205
รถโรงเรียน/รถเดือน 394
รถโดยสารสาธารณะ 96
เดินมารร. 5
  882
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 22 0 0
2560 15 0 0
2561 7 0 0
2562 11 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 882
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 882
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 0 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 79
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 87
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 79
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 87
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 87 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 87 คน