HOME

Avatar


โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เลขที่ 164 ม.16 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71130

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 32
เจ้าหน้าที่ 4 5
นักเรียน 418 483
รวมทั้งหมด 957คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 107
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 474
รถโรงเรียน/รถเดือน 348
รถโดยสารสาธารณะ 16
เดินมารร. 2
  947
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 25 0 0
2560 5 0 0
2561 56 0 0
2562 3 0 0
89 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 895
อยู่ระหว่างดำเนินการ 6
รวม 901
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 52
อยู่ระหว่างดำเนินการ 4
รวม 56
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 947
อยู่ระหว่างดำเนินการ 10
รวม 957
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 901 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 56 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 957 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 43
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 45
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 33
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 42
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 43
รถเก๋ง 33
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 87
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 45 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 42 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 87 คน