HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

119 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช / อาจารย์สุรศักดิ์ คำแหง 087-2724237ยานพาหนะปลอดภัย

บรรยาย พรบ.บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 3 1
เจ้าหน้าที่ 56 44
นักเรียน 1,995 1,222
รวมทั้งหมด 3,321คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 721
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 112
รถโรงเรียน/รถเดือน 11
รถโดยสารสาธารณะ 12
เดินมารร. 25
  881
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 49 0 0
2560 43 0 0
2561 63 0 0
2562 40 0 0
2563 30 0 0
225 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 881
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2336
รวม 3217
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 104
รวม 104
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 881
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2440
รวม 3321
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3217 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 104 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3321 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 675
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 26
รถอื่นๆ 0
รวม 710
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 675
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 26
รถอื่นๆ 0
รวม 710
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 710 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 710 คน