HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

119 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช / อาจารย์สุรศักดิ์ คำแหง 087-2724237รณรงค์ขับขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 100%
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 88 75
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 163คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 594
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 87
รถโรงเรียน/รถเดือน 9
รถโดยสารสาธารณะ 22
เดินมารร. 13
  725
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 49 0 0
2560 43 0 0
2561 63 0 0
2562 40 0 0
195 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 725
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 163
รวม 163
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 725
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 163
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 163 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 163 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 26
รถจักรยานยนต์ 459
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 11
รถอื่นๆ 1
รวม 498
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 26
รถจักรยานยนต์ 459
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 11
รถอื่นๆ 1
รวม 498
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 498 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 498 คน