HOME

Avatar


โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

197 ม.6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช /อาจารย์วิรัตน์ วรรณทอง 086-5951930เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 2 1
เจ้าหน้าที่ 6 8
นักเรียน 562 435
รวมทั้งหมด 1,014คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 96
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 10
รถโรงเรียน/รถเดือน 27
รถโดยสารสาธารณะ 5
เดินมารร. 1
  139
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 9 0 0
2560 25 0 0
2561 16 0 0
2562 12 0 0
2563 4 0 0
66 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 139
อยู่ระหว่างดำเนินการ 858
รวม 997
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 17
รวม 17
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 139
อยู่ระหว่างดำเนินการ 875
รวม 1014
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 997 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 17 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1014 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 35
รถจักรยานยนต์ 45
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 15
รถอื่นๆ 0
รวม 95
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 35
รถจักรยานยนต์ 45
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 15
รถอื่นๆ 0
รวม 95
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 95 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 95 คน