HOME

Avatar


โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ถนนเพชรเกษม ม. 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
อ.สมพร มีทรัพย์ โทร 0862876539 / 077 811078

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 28 96
เจ้าหน้าที่ 5 15
นักเรียน 933 1,132
รวมทั้งหมด 2,209คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 98
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 656
รถโรงเรียน/รถเดือน 211
รถโดยสารสาธารณะ 51
เดินมารร. 26
  1,042
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 10 0 0
2561 6 0 0
16 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1042
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1023
รวม 2065
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 144
รวม 144
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1042
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1167
รวม 2209
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2065 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 144 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2209 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 60
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 73
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 60
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 73
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 73 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 73 คน