HOME

Avatar


โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ถนนเพชรเกษม ม. 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
อ.สมพร มีทรัพย์ โทร 0862876539 / 077 811078

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 13 15
เจ้าหน้าที่ 0 0
นักเรียน 101 109
รวมทั้งหมด 238คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 14
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 9
รถโรงเรียน/รถเดือน 6
รถโดยสารสาธารณะ 36
เดินมารร. 0
  65
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 10 0 0
2561 6 0 0
2563 3 0 0
19 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 65
อยู่ระหว่างดำเนินการ 145
รวม 210
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 28
รวม 28
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 65
อยู่ระหว่างดำเนินการ 173
รวม 238
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 210 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 28 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 238 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 9
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 14
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 9
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 14
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 14 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 14 คน